Ulster Rugby v Zebre

†l0;u Ѷ

Lock ƏƓĺƏƐĺƖƒ ƐƖѶ1l ƐƐƕh] ƐѶ

Prop ƑƔĺƏƐĺƖƏ

Flanker ƏƑĺƏƐĺѶѶ ƐѶƒ1l ƐƐƒh] ƐƔ

DAVID SISI

05.02.93 ƐƖƔ1l ƐƑƑh] ƓƏ

JIMMY TUIVAITI

ƐѶƑ1l ƐƏѶh] 22

ROBERTO TENGA

APISAI TAUYAVUCA

ZEBRE RUGBY SQUAD 2018/19

Keep up to date with the latest player profiles, career stats and squad news at zebrerugbyclub.it

Winger ƑƕĺƏƒĺƖƏ

Scrum half ƐƐĺƐƏĺƖƒ Ɛƕѵ1l ѶƓh] 53

Prop ƐƔĺƏƐĺƖƕ

ƐѶƕ1l ƐƐƏh] ƕƕ

ƐѶƖ1l ƐƐƑh] ƐƔ

MARCELLO VIOLI

GIOSUÉ ZILOCCHI

GIOVANBATTISTA VENDITTI

33

WWW.ULSTERRUGBY.COM

Made with FlippingBook - Online magazine maker