Ulster Rugby v Zebre

Prop ƐƏĺƏѶĺƖƏ

Ѵ‹Ŋ_-Ѵ= ƐƔĺƐƏĺƖƔ ƐѶƑ1l 92kg Ɛѵ

Winger ƐѶĺƏƔĺƖƒ ƐƕѶ1l ƖѶh] Ɛƒ

&ঞѴb|‹ 0-1h ƏѶĺƏƑĺƖƓ

CRUZE AH-NAU

MATTIA BELLINI

ƐѶƐ1l ƐƐƓh] ƐƖ

ƐƖƑ1l ƐƏƏh] ƓƓ

MAICOL AZZOLINI

PAULA BALEKANA

Prop ƑƕĺƐƐĺƖƔ

Lock ƏƓĺƐƏĺѶƔ

Centre ƏƓĺƏƓĺƖƑ ƐѶƑ1l 93kg ѶƐ

Centre ƐƔĺƏƐĺƖƒ

GEORGE BIAGI

GIULIO BISEGNI

TOMMASO BONI

ƐƖƏ1l ƐƑƑh] Ѷ

ƐƖƖ1l ƐƐѵh] ƐƏƐ

ƐѶƕ1l ƐƏƔh] ƕƏ

EDUARDO BELLO

†l0;u Ѷ

Ѵ‹Ŋ_-Ѵ= ƐƕĺƏƔĺѶƖ ƐѶƒ1l ƖƐh] ƐƖ

Ѵ‹Ŋ_-Ѵ= ƑƔĺƏѶĺƖƑ ƐƖƏ1l 92kg ƕѵ

Centre ƐƓĺƏѶĺƖƐ ƐѶƓ1l ƐƏƑh] 53

ƏƐĺƏƒĺѶƕ ƐƖƔ1l ƐƐƐh] 3

CARLO CANNA

JAMES BROWN

ZEBRE RUGBY SQUAD 2018/19 FRANCOIS BRUMMER

TOMMASO CASTELLO

Hooker ƏƔĺƏƐĺƖƕ

Prop ƐƓĺƏƖĺѶѶ ƐѶƏ1l ƐƐƏh] ƐƐѵ

Centre ƏƕĺƏƐĺƖƐ ƐѶƏ1l 92kg 5

Winger ƒƏĺƏƓĺƖƓ ƐѶƔ1l Ѷѵh] ƒƓ

ƐѶѵ1l ƐƏƓh] ƐƔ

DARIO CHISTOLINI

MASSIMO CECILIANI

GABRIELE DI GIULIO

NICOLAS DE BATTISTA

30

WWW.ULSTERRUGBY.COM

Made with FlippingBook - Online magazine maker